Studentverksamhet

Ingenjörer utan gränser bedriver verksamhet på flera av Sveriges största tekniska högskolor, för nuvarande finns vi på Chalmers, LTH, LiU, LTU, KAU, UU och KTH.

 

Studentgruppen vid Chalmers

Gruppen består till största delen av studentmedlemmar från Chalmers men även yrkesverksamma och icke-medlemmar är välkomna. Förutom att våra medlemmar har möjlighet att delta i volontärprojekt ordnar vi föreläsningar och diskussionspubar. Det är en växande grupp och finns många planer på ytterligare aktiviteter så är du intresserad är du mycket välkommen att engagera dig! Skicka ett mail och anmäl intresse så berättar vi mer och hjälper dig att hitta det engagemang som passar bäst för dig.

Kontakt: Mårten Skogh, gruppledare ledningsgruppen vid Chalmers

E-post: chalmers@ingenjorerutangranser.se

 

Studentgruppen vid Lunds Tekniska Högskola

Studentgruppen i Lund anordnar projekt i små grupper, event och seminarier i södra Skåne. Gruppen består till största delen av studenter men även av yrkesverksamma ingenjörer. En gång i veckan har ledningsgruppen möte där vi diskuterar pågående projekt och planerar kommande seminarier och event. En gång per termin sammankallas samtliga aktiva medlemmar i södra Skåne till ett stormöte, där diskuteras Ingenjörer utan gränsers framtid i södra Skåne.

Kontakt: Marcus Olausson, gruppledare ledningsgruppen vid Lunds Tekniska Högskola.

E-post: marcus.olausson@ingenjorerutangranser.se

 

Studentgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan

Studentgruppen vid KTH består främst av studenter från KTH, men även doktorander och yrkesverksamma har kommit in för att sköta vissa uppdrag. Förutom att våra medlemmar deltar i volontärprojekt ordnar vi föreläsningar, After Works, Den Reflekterande Ingenjören och inspirerar ungdomar till vidare studier. Det finns många idéer och planer på ytterligare aktiviteter så är du intresserad är du mycket välkommen att engagera dig! Skicka ett mail till nedanstående adress och anmäl intresse så berättar vi mer och hjälper dig att hitta det engagemang som passar bäst för dig.

Kontakt: Jonathan Balsvik, gruppledare ledningsgruppen vid KTH

E-post: groupleader.kth@ingenjorerutangranser.se

 

Studentgruppen vid Linköpings Universitet

Studentgruppen i Linköping består idag av ett 70-tal aktiva medlemmar som bland annat arbetar i utskotten PR, Finansiering och Event. Dessutom finns det fyra projektgrupper i dagsläget som inspirerar barn och ungdomar med läxhjälp, anordnar föreläsningsserien Den reflekterande ingenjören och arbetar med Ingenjörer utan gränsers utlandsprojekt.

Kontakt: Amanda Norberg, gruppledare ledningsgruppen vid LiU

E-post: gruppledare.liu@ingenjorerutangranser.se

 

Studentgruppen vid Luleå Tekniska Universitet

Studentgruppen i Luleå består av studenter och doktorander vid Luleå Tekniska Universitet. Studentgruppen är organiserad i tre grupper; projektgruppen, inspirationsgruppen och eventgruppen. Grupperna träffas ungefär en gång i veckan och att deltaga där är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med organisationen och lära känna andra medlemmar. Gruppernas syfte är bland annat att genomföra inspirationslaborationer för gymnasieelever, lunchföreläsningar/workshops samt förvalta studentgruppens projekt. Vid intresse eller frågor rekommenderas att besöka något av mötena eller kontakta ledningsgruppen för studentgruppen i Luleå.

Kontakt: Filip Siman, gruppledare ledningsgruppen vid LTU

E-post: lulea@ingenjorerutangranser.se

 

Studentgruppen vid Karlstad Universitet

Karlstads studentgrupp består främst av studenter men även av yrkesverksamma. Ledningsgruppen ses en gång i veckan och diskuterar kommande händelser. Föreläsningsserien Den Reflekterande Ingenjören bedrivs med 1-2 seminarium per termin. Läxhjälp anordnas på ett flertal gymnasie- och högstadieskolor. Karlstads studentgrupp driver volontärprojekt i utvecklingsländer som delvis finansieras av event på hemmaplan. Ledningsgruppen vid KAU söker drivna studenter som vill hjälpa till att göra skillnad med enkla medel.

Kontakt: Lisa Rudell, gruppledare ledningsgruppen vid Karlstads Universitet

E-post: gruppledare.karlstad@ingenjorerutangranser.se

 

Studentgruppen vid Uppsala Universitet

Studentgruppen vid Uppsala universitet består av ca 10 aktiva ingenjörsstudenter som bedriver verksamheten genom att bland annat arrangera föreläsningar, seminarier etc. öppna för alla studerande i Uppsala. Föreläsningsserien Den Reflekterande Ingenjörer (DRI) arrangerar regelbundet seminarier och föreläsningar på Uppsala Universitet i syfte att engagera studenter i hållbarhetsfrågor. Under 2015 siktar gruppen på att starta en volontärprojekt-grupp och en “Inspirera unga”-grupp. 

Kontakt: Maria Gabrils, gruppledare ledningsgruppen i Uppsala

E-post: uppsala@ingenjorerutangranser.se eller gruppledare.uppsala@ingenjorerutangranser.se