Projekt

navigio.png
barn.jpg
Toini2.png

Projektet består i att dimensionera och installera solpaneler på landsbygdsskolan Navigio Academy i Kamerun. Skolan är startad av ett svenskt par, Toinie Rönnholm och Elie Kamga och har nu funnits i snart tio år. En sak som gör den här skolan speciell är att flickorna kan ta med sina barn till skolan, vilket annars inte är möjligt i Kamerun där det dock är vanligt med unga mödrar. En unik chans möjliggörs för flickorna till utbildning och med det också jobb och egen försörjning. Genom att installera solpaneler på skolan kan elförsörjningen säkras och utbildningen drivas även under de många och långa strömavbrott som drabbar landsbygden i Kamerun. Projektet är även ett första steg mot att utöka skolan med ett kunskapscenter för förnyelsebar energi.

En skola som ger resultat

Att arbetet med skolan ger resultat är tydligt! Många flickor som har gått på skolan har fått jobb och möjlighet att öppna egna företag som sömmerskor, affärsrörelser och flera arbetar inom sekreterartjänster. En flicka gick data-utbildning på skolan 2010. Då hade hon med sig en liten son i skolan, vilket inte hade varit möjligt i någon annan skola i Kamerun. Hon fick sedan arbete i en av Bandjas två banker. Idag är hon ställföreträdande kontorschef och utbildar nya banktjänstemän. Toinie och Elie har sett att många flickor som har gått på skolan har fått färre barn än vad som är vanligt i byn. Det gör det lättare för flickorna att ta hand om de barn de har, ge dem sjukvård, utbildning och mat. Skolan utbildar även flickor, kvinnor och bybor i demokrati och olika rättighetsfrågor, vilket leder till att fler tar tillvara på sina demokratiska rättigheter och röstar i val. Kvinnor har även börjat organisera sig mer samt tar på sig mer framträdande roller inom olika organisationer i Bandja.

Syfte med projektet

Eftersom många delar av utbildningen på skolan använder datorer, symaskiner och andra elkrävande apparater krävs en jämn och tillförlitlig strömkälla för att kunna bedriva verksamheten. Elnätet i Bandja är opålitligt och strömavbrott är vanliga. Projektet syftar därför till att installera en solcellsanläggning med batteribank på skolan för att kunna försörja skolan med el även när det lokala nätet ligger nere. Systemet kommer utformas med hänsyn till bästa pris, metod och tillgänglighet till lokalt material från området. Även andra skolor och verksamheter på Kameruns landsbygd har samma problem, och därför finns även långtgående planer på att inrätta ett kunskapscenter för förnybar energi på skolan för att fortsätta utvecklings-arbetet även när detta projekt är färdigställt. Solcells-installationen är ett första steg i detta arbete. Det är viktigt att projektet utförs i nära relation med människor på plats för att säkerställa att kunskap bevaras, utvecklas och sprids, och även att anläggningen sköts på bästa sätt. Därför kommer installationen att ske av erfaren, lokal personal. Kostnaden för material och installation beräknas hamna på mellan 100 och 200 tusen beroende på hur mycket effekt som installeras. Allt förarbete som dimensionering, beräkningar och projektering görs ideellt av projektets medlemmar som består av unga engagerade ingenjörer från hela Sverige.

Projektgruppens medlemmar

  • Malin Anderberg (projektledare) - Civilingenjör i Ekosystemteknik, jobbar på Sweco, Stockholm
  • Linn Andersson - Civilingenjör i Ekosystemteknik, jobbar på Paradisenergi, Göteborg
  • Sofie Thisted - Civilingenjör i Ekosystemteknik, jobbar på ÅF, Oslo
  • Cajsa-Lisa Ivarsson - Studerar sista året på civilingenjör i Ekosystemteknik, LTH
  • Josefin Lindström - Studerar sista året på civilingenjör i Riskhantering, LTH
  • Björn Öhrstrand - Civilingenjör i Kemiteknik, jobbar på Solenis, Helsingborg
  • Agathon Mandahl Forsberg - Högskoleingenjör i Energi, jobbar på Göteborg Energi, Göteborg

Projektid: 2016.007 (används vid gåvor till projektet)

Om du vill ha direkt kontakt med oss i projektgruppen så maila oss gärna på: vihjalperflickorsutbildningikamerun@ingenjorerutangranser.se