Projekt

Sjukhusentrén.jpg

Projektet Kolandoto Healthy Hospital syftar till att förbättra vårdmiljöerna på sjukhuset så att de inte orsakar eller förvärrar sjukdomar eller skador. Detta görs dels genom att jobba med att skapa en mer hållbar vatten- och elförsörjning och dels genom att stötta sjukhuset med att utveckla den byggda miljön.

Kolandoto Hospital i Tanzania är ett regionalt sjukhus med plats för 180 inskrivna patienter, en operationsavdelning, samt en stor öppenvårdsmottagning. Projektet Kolandoto Healthy Hospital syftar till att förbättra vårdmiljöerna på sjukhuset så att de inte orsakar eller förvärrar sjukdomar eller skador. Detta görs dels genom att jobba med att skapa en mer hållbar vatten- och elförsörjning och dels genom att stötta sjukhuset med att utveckla den byggda miljön. Projektet är ett samarbete mellan Kolandoto Hospital, Arkitekter utan gränser, Ingenjörer utan gränser och Involve Aid och har pågått sedan 2014.

Projektet är nu inne i sin tredje fas som kommer fokusera på akutvården. Akutvården på sjukhuset har idag inte någon specifik plats att vara på vilket leder till sämre och försenad vård för många patienter. För att säkerställa att invånarna runt Kolandoto har tillgång till bra akutvård kommer vi att bygga en ny akutmottagning samt stötta sjukhuset med kunskap om organisering för att bedriva effektiv akutvård. Parallellt med detta kommer det även skissas på hur man kan renovera förlossnings- och mödravårdsavdelningen som är väldigt trångbodd idag, samt skissas på en ny byggnad för en vårdavdelning.

Första fasen i projektet genomfördes under våren 2015. 

  • En översiktsplan för sjukhusets långsiktiga utveckling togs fram i tätt samarbete med sjukhusledningen.
  • Ett designförslag för en ny ögonmottagning ritades och sjukhuset fick stöd med att söka pengar för att kanske kunna bygga mottagningen framöver.
  • En tillbyggnation för en operationssal för kejsarsnitt byggdes för att kunna säkerställa goda hygieniska förhållanden.
  • En vattenpump som dubblerade sjukhusets tillgång till vatten köptes och installerades.

Under våren 2016 genomfördes fas 2 i projektet.

  • Ett reningssystem för att få bort e-coli bakterier från sjukhusets vattenförsörjning installerades.
  • Solceller och ett back-up system för el till operationssalarna installerades.
  • Röntgenavdelningen renoverades och omorganiserades inom befintliga lokaler för att underlätta för transport av patienter på ett säkert sätt.
  • Ett förslag på en byggnad för en akutmottagning och en övervakningsenhet ritades.

För frågor, kontakta oss gärna på healthyhospital@arkitekterutangranser.se och vill ni följa bloggen kan ni göra det på http://masterinkolandoto.blogspot.se/ 

Bloggat om projektet

Sjukhusentrén.jpg

Projekt Kolandoto Healthy Hospital nu inne i tredje fasen

Joel Glemne
Projektet Kolandoto Healthy Hospital syftar till att både förbättra vårdmiljöerna på sjukhuset och öka kapaciteten. Projektets första två faser har fokuserat på en mer hållbar vatten- och elförsörjning och och ett bättre patientflöde. Nu i den tredje fasen bygger vi en helt ny akutmottagning, något som inte funnits tidigare.
Skärmavbild 2016-05-13 kl. 14.55.17.png

Kolandoto Hospital: Week 8 - UPS installation finalized

Martin
Hey! Our time here in Kolandoto has come to an end, eight weeks has passed since we first arrived in Tanzania and oh have we experienced a bunch. Neither me nor Simon
Skärmavbild 2016-05-09 kl. 14.55.04.png

Kolandoto Hospital: Week 7 - Loads of load testings

Martin
Hey! Another week has passed here in Kolandoto, me and Simon has for the last couple of days spent a ridiculous amount of time testing the UPS:es. The systems has proven to be much more robust than we intended them to be,
Skärmavbild 2016-05-02 kl. 11.47.20.png

Kolandoto Hospital: Week 6 - Inverter delivered in advance

Martin
Hey! The past week has been a good week. Not too much waiting in general and one of the two inverters which were suppose to be delivered on June 6 was instead delivered last Wednesday. This was truly good news since now we can assure that at least 2 out of the 3 UPS:s works as intended before we departure on May 13.
Skärmavbild 2016-04-25 kl. 13.44.58.png

Kolandoto Hospital: Week 5 - Installation of cooling system

Martin
Mambo! Five weeks and Kolandoto Hospital is soon to be a hospital with close to full resilience to power outages. The week has unfortunately not been that exciting since most of the "entertaining" installations were finished last week. This week we have been installing the air condition in the UPS-rooms and visited the bank... twice.
Skärmavbild 2016-04-18 kl. 08.12.43.png

Kolandoto Hospital: Week 4 - Solar panels and gratitude

Martin
Hey! Im having a hard time believing we actually been in Kolandoto for four weeks now, which also means 50 % of our total stay has passed. Week four has been exciting, all solar panels are installed and almost all wiring and equipments are installed in the General- and Maternity theater.
Skärmavbild 2016-04-13 kl. 11.45.12.png

Kolandoto Hospital: Week 3 - Eye theater finished

Martin
Hello! Three weeks have passed and things are finally starting to happen here. The first UPS-system is soon to be fully installed in the eye theater which is very pleasing to observe.
Skärmavbild 2016-04-13 kl. 11.43.06.png

Kolandoto Hospital: Week 2 - Contract signed, rain and power outages

Martin
Jambo! We have now been in Kolandoto for almost two weeks and even though I still haven't gotten used to showering from bucket I must say I enjoy it here. Life is so much simpler.
Skärmavbild 2016-04-13 kl. 11.35.53.png

Kolandoto Hospital: Week 1 - Getting started

Martin
My name is Martin and I will along with my colleague Simon organize and carry out the project concerning the solar powered UPS-system (uninterruptible power supply) at Kolandoto Hospital and we are in this blog intending to share the work process.
Kolandoto.png

Uppdatering Kolandoto Healthy Hospital

Joel Glemne
Fas 2 av projektet Kolandoto Healthy Hospital har nu inletts!
Water team.png

Projekt Kolandoto Healthy Hospital

Edvin Norling
Tiden går fort och jag börjar närma mig avfärd från Kolandoto. Vi har hunnit med att titta på stora delar av sjukhusets infrastruktur.