Projekt

WWFC.jpg

Wale Wale Future Center är ett ungdomscenter som planeras att byggas i Kibera, ett av Afrikas största slumområden. Målet är att ge barn och ungdomar i området tillgång till utbildning och aktiviteter som kan stimulera deras vardag och ge dem större möjligheter i framtiden. Ingenjörer utan gränser bidrar till centret genom att designa ett reglersystem för centrets elektriska system där ungdomarna själva ska kunna vara med och prioritera avdelningar i centret vid stunder med begränsad energitillgång från solcellerna.

Wale Wale Kenya är en demokratisk organisation som drivs av ungdomar från Kibera i Kenya, Afrikas näst största slumområde. Wale Wale driver idag ett ungdomscenter för att ge fler ungdomar och barn från Kibera en mer meningsfull vardag, fylld av exempelvis dans, teater och musik. Det finns också möjlighet för ungdomarna att ansöka om bidrag till skolavgifter via centret.  

Wale Wales utmaning idag är brist på utrymme och elförsörjning, därför driver de en stor kampanj för att kunna bygga ett självförsörjande och större center. Wale Wale Future Center är tänkt att bli ett ungdomscenter där fler ungdomar kan välkomnas, samt en ikon för vad ungdomar från Kibera kan åstadkomma. För att kunna genomföra detta behövs långsiktiga planer och extern kompetens, det är här Ingenjörer Utan Gränser blir delaktiga.  

I det första projektet kommer vi att fokusera på hur centret, med hjälp av solceller, kan bli självförsörjande av el. Då Kenyas elnät är överbelastat önskas risken för strömavbrott minimeras. I kombination med solceller önskar ungdomarna att centret ska vara energieffektivt och att de själva ska kunna få respons och styra energiförbrukningen. Därför ser vi nu över hur ett styrsystem kan designas för att ge den efterfrågade återkopplingen på energiförbrukningen, samt en möjlighet att styra vissa aktiviteter i centret för att minimera energiförbrukningen. 

Bloggat om projektet

DSC_0053.JPG

Future Center in Kibera - follow up

WaleWale
The rain period has arrived, but at the same time Easter holiday means dancing and swimming for the kids! Our journey has almost come to an end and we are preparing for our travel back home to complete our Thesis work.
DSC_0550.JPG

Uppstart av projektet - Wale Wale Kenya

WaleWale
Now, we - Josefine and Isabelle - have reached our destination, Wale Wale youth center in Kibera, Kenya. We are having a good time in the heat and we are making progress in our work, at the same pace as the organisation in general.