Projekt

Ingenjörer utan gränsers aktiviteter bedrivs till stor del genom projekt. Här hittar du information om såväl pågående som nya och avslutade projekt. Om du har frågor om eller du vill vara delaktig i något av våra projekt, alternativt har ett projektförslag som du tror skulle passa i Ingenjörer utan gränsers verksamhet så tag kontakt med Jan Burenius på jan.burenius[at]ingenjorerutangranser.se. Är du intresserad av mer allmän information om våra projekt och hur vi jobbar så finns det information under avsnittet "Om oss".

SunPower Zimbabwe: A solar power project

For over 2 decades, FACE Zimbabwe has been running sustainable livelihood, gender empowerment, and community engagement projects. Engineers Without...

Affordable and Sustainable Off-grid Solar Power to Rural Households, Karagwe, Tanzania

Projektet syftar till att ta fram en affärsplan för försäljning av småskaliga solpaneler till hushåll på landsbygden. Målet är att i sommar hjälpa den...

Framtagning av reglersystem för Wale Wale Future Center i Nairobi, Kenya.

Wale Wale Future Center är ett ungdomscenter som planeras att byggas i Kibera, ett av Afrikas största slumområden. Målet är att ge barn och ungdomar i...

Kolandoto Healthy Hospital

Projektet Kolandoto Healthy Hospital syftar till att förbättra vårdmiljöerna på sjukhuset så att de inte orsakar eller förvärrar sjukdomar eller skador....

Water System, Chonyonyo Tanzania

Chonyonyo has a very stressful water situation. Women and children walk several hours to reach natural water sources. For the last few years, it has been...

Lugala hospital laundry, Tanzania

To ensure a sustainable and secure laundry service at Lugala hospital in Tanzania, Engineers without borders is designing and implementing a new system...

Computers for Schools, Bandja & Tatum

Using a low cost system such as the Raspberry Pi single-board computer series to create classroom computer setups, this project is aiming to improve the...

Solar Panels for Girls School in Bandja, Cameroon

Projektet består i att dimensionera och installera solpaneler på landsbygdsskolan Navigio Academy i Kamerun. Skolan är startad av ett svenskt par, Toinie...

Off-grid photovoltaic system for rural villages in Rwanda

The Engineers Without Borders group at KTH Stockholm aims to develop a small-scale off-grid photovoltaic system prototype, designed to power the energy...

Family center in Bobikuma Ghana

This project will result in the building of a family center in Bobikuma, Ghana. The organization Make a Difference has since 2015 developed contacts and...

Integrated Solid Waste Management in Freetown, Sierra Leone

Avfall och sophantering är en stor utmaning i urbana miljöer, i synnerhet i städer med bristande infrastruktur och otillräckliga centrala resurser. I...

Solcellsprojekt i Tatum, Kamerun

Projektets syfte är att installera och förbereda för underhållet av solceller på internatskolan Family Farm School i byn Tatum i Kamerun.

Econef gråvatten- och toalettsystem

”Econef gråvatten- och toalettsystem” är ett delprojekt i Econef Tanzania. Econef Tanzania är en icke statlig organisation som arbetar med att ta hand om...

New rural watertank Mavuno

Ingenjörer utan Gränser har sedan 2008 samarbetat med organisationen MAVUNO, verksam i Karagweregionen i nordvästra Tanzania. Regionen är starkt präglad...

Build up Nepal CTH Project

Ingenjörer utan gränser har sedan våren 2016 haft ett samarbete med organisationen Build up Nepal. B uild up Nepal är ett icke­vinstdrivande företag...

Solar lightning TULELA lamp Kenya

Solar lightning TULELA lamp Kenya är ett projekt som drivs av studentgruppen Ingenjörer utan gränser Göteborg. Projektet drivs i en anda av frugal...

Water Supply Solution Wulugu

I byn Wulugu i norra Ghana ska Ingenjörer utan gränser genomföra ett vattentanksprojekt. Det är genom förra årets resenärer i området som vi har kommit i...

Off-grid wind power turbine in Tanzania

Engineers Without Borders at KTH Stockholm is constructing a small scale wind power turbine to be implemented in an off-grid municipal building in...

Water Disinfection with Solar Energy 2 (WADIS 2)

Brist på rent vatten är ett problem på många platser i världen. I kombination med dåliga sanitära förhållanden och bristande kunskap leder detta till...

Karagwe farmers development center

I Tanzanias nordvästra hörn, gränsande till Uganda, Rwanda och Viktoriasjön ligger området Karagwe. Karagwe är i landyta ett stort område men är i...