Bloggen

lördag, november 11, 2017 - 00:10
Välkommen på medlemsmöte och medlemsevent i Lund helgen 18e-19e november!

Som medlemmar fått information om via mail står vår studentgrupp i Lund värd för höstens medlemsevent nästa helg. Som en start på eventet kommer Styrgruppen hålla i ett medlemsmöte för att informera om budget för 2018 och för att hålla en andra omröstning kring de nya stadgar som föreslås för organisationen. Styrgruppen ser fram emot att träffa medlemmar från alla våra olika lokalgrupper och hoppas på spännande diskussioner under helgen!

 

Agenda för mötet och de föreslagna stadgeändringarna går att hitta i följande länkar. Ev. frågor hänvisas till Strygruppen via axel.eriksson@ingenjorerutangranser.se.

Agenda: https://drive.google.com/file/d/1EWVr1QISbB5_Btsjrpzc3lYuCBgvyVSK/view?usp=sharing 

Föreslagna stadgeändringar: https://drive.google.com/file/d/17s-1Ef5ryfiCE0gDECbdrNqglEcBffLc/view?usp=sharing

Nuvarande stadgar: https://drive.google.com/file/d/1a1nGhfy3Pn6C0hCosoBr1ya66Wadx8Z5/view?usp=sharing