earth.jpg

Välkommen

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.

Aktuellt

IMG_1908.JPG

MFS studenternas resa till Tatum, Kamerun

Emilia Helander
Vi är två civilingenjörsstudenter som läser energisystemprogrammet på Uppsala Universitet och SLU som under sommaren gjort en MFS (Minor Field Study) i Kamerun. Vår MFS gick ut på att göra en förstudie åt ingenjörer utan gränsers solcellsprojekt på ACOHOF Family Farm School i Tatum. Förstudien gick ut på att ta reda på exakt vad skolan har och vill ha för elektrisk utrustning, för att sedan använda denna information till att ta fram en lastprofil och designa systemet. Vi undersökte även placering av solceller, samlade in mätdata över solinstrålningen, undersökte vilka lokala återförsäljare av solceller och andra komponenter som fanns i närområdet samt undersökte vilka personer på plats i Tatum som kan tänkas underhålla systemet när det är på plats. Nu har vi snart varit hemma i Sverige i en månad och är tillbaka i skolbänken och håller på för fullt med att sammanställa vår rapport.
digg2.jpg

Trådlöst Nätverk är nu installerat i Tanzania

MikaelHug
Fortsatt utbyggnad hos Mavuno Project, Karagwe, Tanzania som är en av Ingenjörer utan Gränsers största samarbetspartner. Under två veckor installerade vi ett trådlöst nätverk som ger täckning till de viktigaste områdena.
ing.jpg

Kickoff för hösten - Ingenjörer utan gränser i Malmö

MalinNordlund
Välkomna på kickoff!/Welcome to our kickoff!
IMG_2898.JPG

Belysningsprojektet i Tanzania är avslutat för den här gången

PatrikochPhilip
Projektet är i och med det har inlägget över. Det mesta har gått enligt projektplanen men vissa förändringar gjordes på plats.