earth.jpg

Välkommen

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.

Aktuellt

Add Truly i samarbete med Ingenjörer utan gränser

Caroline Bastholm
”Att vi nu även kan erbjuda våra kunder Ingenjörer utan gränser som ett alternativ för att donera pengar stärker vår verksamhet. Ingenjörer utan gränser är en verksamhet med ett starkt varumärke” säger Anna Urombi, medgrundare av AddTruly
Namnlös.png

OpenHack - Ett vinnande koncept!

Lukas Leander
OpenHack anordnades för första gången förra året i Malmö tillsammans med ett antal andra aktörer, i syfte att uppmärksamma hur öppen källkod kan användas för humanitär utveckling. Projektet var ett uppskattat initiativ som prisades av alla inblandade parter. Inför årets upplaga är vi i Ingenjörer utan gränser nu stolta över att ha blivit nominerade till ett hedersamt pris för Årets hållbara projekt, samtidigt som vi ser fram emot att bredda konceptet ytterligare.
IMG_1908.JPG

MFS studenternas resa till Tatum, Kamerun

Emilia Helander
Vi är två civilingenjörsstudenter som läser energisystemprogrammet på Uppsala Universitet och SLU som under sommaren gjort en MFS (Minor Field Study) i Kamerun. Vår MFS gick ut på att göra en förstudie åt ingenjörer utan gränsers solcellsprojekt på ACOHOF Family Farm School i Tatum. Förstudien gick ut på att ta reda på exakt vad skolan har och vill ha för elektrisk utrustning, för att sedan använda denna information till att ta fram en lastprofil och designa systemet. Vi undersökte även placering av solceller, samlade in mätdata över solinstrålningen, undersökte vilka lokala återförsäljare av solceller och andra komponenter som fanns i närområdet samt undersökte vilka personer på plats i Tatum som kan tänkas underhålla systemet när det är på plats. Nu har vi snart varit hemma i Sverige i en månad och är tillbaka i skolbänken och håller på för fullt med att sammanställa vår rapport.
digg2.jpg

Trådlöst Nätverk är nu installerat i Tanzania

MikaelHug
Fortsatt utbyggnad hos Mavuno Project, Karagwe, Tanzania som är en av Ingenjörer utan Gränsers största samarbetspartner. Under två veckor installerade vi ett trådlöst nätverk som ger täckning till de viktigaste områdena.