earth.jpg

Välkommen

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.

Aktuellt

solar power shop1.JPG

Efterlängtad uppdatering från projektet Solel-shop

Linda Gunnarsson
Ingenjörer utan gränser stöttar organisationen IDC med teknisk och ekonomisk support i deras arbete för att sprida solenergiteknik på landsbygden i Tanzania. Projektet har hittills gått över förväntan, men även i lyckade projekt dyker det upp utmaningar, och ett par av dessa får vi ta del av i det här inlägget.

Nomineringarna till den nya ledningsgruppen vid LiU

Alexander Jastrzabek
Nedan följer valberedningens förslag till ledningsgrupp för Ingenjörer utan gränsers studentgrupp vid LiU för 2015/2016. Det kommande vårmötet den 22:a april kommer att rösta fram en nominering till ledningsgrupp. Vårmötets nominering kommer därefter att tas upp för beslut på Gruppledningens möte 11 maj.
Vattentank.jpg

Ingenjörer utan gränser på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 18-19 april!

Anders Engström
Kom och besök Ingenjörer utan gränser under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 18-19 april.
SODIS_preparering.jpg

Ingenjörer utan gränser och Bengt Dahlgren inleder samarbete

Malin Hansson
Bengt Dahlgren och Ingenjörer utan gränser har just inlett i ett samarbete.

Ingenjörer utan gränser kallar till Årsmöte 2015

Ivan Öfverholm
Ingenjörer utan gränser kallar till Årsmöte 2015 lördagen den 18 april kl 14 i Göteborg på ÅFs kontor, Grafiska vägen 2 A Göteborg.